Tag: Utang

Lubog sa Utang

Sa tutuo lang, ang akala ko nuong natanggap ako bilang mekaniko sa ibang bansa ay giginhawa na ang aming buhay. Tulad ng ibang OFW na ilang taon lamang sa ibang …